Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Co nebo kdo je ten Ireneus?

Co nebo kdo je ten Ireneus?

Byl to pozoruhodný křesťanský myslitel, církevní otec z druhého století po Kristu. Je na něm něco zajímavého pro učitele a vzdělávání? Já myslím, že ano: Je zajímavý svou rozporuplností. Pro dobro věci udělal výběr „učiva“ a výběr „pravd“, které musejí být pro všecky povinné. A cestu člověka od stvoření po spasení představoval jako dospívání.

A čím by tohle mohlo nás jako učitele zajímat? Jak nám to pomůže naplnit své ŠVP? Možná nám to nepodá hrst plnou „metůdek“, ale třebas se můžeme naučit na výuku hledět z takového pohledu, který nám uvolní pouta na rukou i v mysli…

My také musíme vybírat – učivo, nemůžeme se se žáky prodírat veškerým poznáním, nebo dokonce vším pochybováním a dokazováním – nechat žáky zkoumat úplně všecko, ani si myslet, že jim stihneme „říct“ úplně všecku látku, protože by se  „to nestihlo“ za léta dětství a školní docházky. A také tedy, jako Ireneus, bereme na sebe zodpovědnost za to, co vypustíme – jak z úst, tak z osnov…

Ale Ireneus, kromě výběru pravd, viděl na rozdíl od pozdější tradice cestu člověka od stvoření ke spasení jako DOSPÍVÁNÍ. A to nás může taky zajímat. Čím?

To Ireneus patrně ze všech vyprávění o Ježíši vybral ta 4 evangelia, která se od té doby oficiálně považují za základ Nového zákona. A odmítl ta ostatní, která také vyjadřovala, jak se dá nebo má něco významého chápat. Tím způsobil, že jiné pohledy na něco tak podstatného, jako je hranice života a smrti, budou pak tisíce let budou považovány za apokryfní, zcestné, falešné nebo se dokonce  vyvine takové chápání, že jsou hříšné (např. Jidášovo evangelium a gnostické spisy) – a tedy trestné.

Nad rozmanitými výklady o podstatných věcech světa se člověk během dospívání může naučit pochybovat a myslit, nad jediným správným výběrem informací semůže naučit být závislý na „jistotách“ a vůdcích. (V době Ireneově byla podstatnou věcí Bible a  k ní Ježíšova cesta, dnes to může být výklad evoluce života nebo vzniku Vesmíru, nebo pochopení občanství a svobody, atp., nebo taky víry a vědy.)

Jak dalece bylo Ireneovo zúžení záběru v tom, jak se lidstvo snaží pochopit samo sebe, dobrým nápadem a krokem, to můžeme posuzovat podle dnešních výsledků euroamerické civilizace… Ale neznáme ovšem, zda bychom došli k lepším výsledkům, kdyby bývaly byly v křesťanské praxi ponechány lidem víceré cesty k pochopení evangelia (jakožto zprávy o tom, jaká je naše úloha na světě).

V tom se učitelství podobá třebas právě „církevnímu otcovství“. Jak by asi vyrostly a dospěly děti, které jsme vychovávali a vyučovali, kdybychom se bývali rozhodli je vést jinak a k něčemu jinému? Byly by lepší, stejné, horší? Jakpak to víme, že ten náš zvolený (anebo taky nezvolený a vnucený) styl výuky a metody nebo obsah a cíle vzdělávání byly dobré, když se v českých školách jinak a jinudy tolik desetiletí nekráčelo, a o cizích zemích se neslyšelo? A proč bychom si měli myslit, že jinde vyučují a vzdělávají líp, když už víme taky dost o jejich problémech s mládeží a s politkou a s kulturou? Podle čeho měřit?

Právě tohle podle čeho posuzovat (radši než „měřit“) vzdělanost a své pojětí toho, co za vzdělanost považujeme, podle čeho vybírat cíle, obsahy a metody , to nás má velice zajímat.

Ireneus tvrdil, že člověk byl stvořen jako dítě, jako osoba nedospělá, která teprve po dlouhé cestě vývojem kultury dochází k dospělosti. A protože víme, že od dětství do dospělosti probíhá hlavně učení (všeho druhu a všeho možného), může se nám Ireneus docela hodit.

Měli bychom si jako učitelé (a to včetně učitelů vysokoškolských) uvědomovat svou zodpovědnost za to, co budou naši žáci a okolí školy považovat za vzdělanost. A jako správci vzdělávacích institucí nebo rozhodovači ve vzdělávací politice (až po špičku ministerstva nebo poslance v školském výboru) bychom si měli hodně dobře pamatovat, že všeho do času a že volební období je jen slina v moři věčnosti.

Podle čeho volit obsah výuky a vzdělávání vůbec, o tom zase jindy.


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.