Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Než začneme číst a až skončíme

Dal jsem svým studentkám literární výchovy úkol, aby si po přečtení mého článku o aktivitách před čtením, při a po čtení napsaly, zda je podle nich důležitější aktivita před, nebo po – a proč. Poctivě se snažily odpovědět a zdůvodňovat, a nakonec stejně zjistily, že není možné obětovat ani jednu – že obojí k četbě patří a chce ve výuce svůj čas. Uznaly to jak ty, které daly přednost jednomu či druhému, tak ty, které odmítly si vybrat, řkouce, že obě jsou stejně nevyhnutelně důležité, jestliže má dítě porozumět textu. A několik jich vzpomnělo, že stejně významné jsou i řízené aktivity během čtení, tedy ty „při“.

Proč jsem je zadáním nutil se rozhodovat jednostranně? Některé tomu podlehly a opravdu vybraly jen jednu možnost…

Chtěl jsem, aby si zjitřeně promyslely, že proces čtení s porozuměním opravdu potřebuje ty činnosti před-při-po. Že mají jako učitelky pamatovat na to, aby byl ve výuce úplný a vyvážený. Budeme se učit, jak si hodinu LV plánovat, a tam se ukáže, jak jsou ochotny se tomu podřídit a jak se naučí rozčlenit čas i vymýšlet postupy…

Ale proč je to tak nutné, když ve škole je tak málo času a „nemůžu ho přece ztrácet dlouhým dohadování před čtením a po čtení“?

Potřeba „číst“ už před tím, než zaboříme oči do řádků textu, a „číst“ v hlavě ještě poté, co se kniha zaklapla, vyplývá jednak z povahy literárního díla – ono je úplné a komunikuje s národem právě tak před čtením, jako při a po čtení. Ke kulturnímu chování dospělých a aspoň mírně civilizovaných lidí patří, že se otevírají nabídce, ukázkám, obálkám, že si promýšlejí, co číst, jaké to asi bude, co slibuje obálka a název a proč jim kamarád tuhle knížku doporučil. Knížky a četba nepadají na lidi jen náhodou, jako nějaké televizní programy, když omylem zapomenete televizi po zprávách vypnout. Knížky se na nás v kulturním národě chystají a my na ně. A děti k tomu chceme dovést! A ke kultuře taky patří po četbě posedět a rozjímat, pak si popovídat o zážitku s druhými, doporučovat a kritizovat a vzpomínat na pěkná místa z četby. Tak to s literaturou v národě je, a proto i ve škole na to pamatujeme, když nechceme jen produkovat koukače na seriály v televizi.

A dále ta potřeba vyváženosti všech tří fází před-při-po plyne i z povahy čtenářství: náš mozek se nějak na čtení chystá, nějak jím postupuje a nějak musí po dočtení věc přemílat, zvažovat, vyhodnocovat… Tak postupuje a probíhá porozumění! Učitel, který hodí do třídy text a rovnou ho čtěte nahlas, slouží ďáblu. Odrazuje od čtení. Říkáte si zaplaťpámbu, že aspoň má ve třídě text! Jenže tak laciné to není. Mučení žáka nad textem (překoktávání, odkuňkávání, „převyprávění, když jsme to přece zrovna dočetli!“), to jsou nástroje četbocidy (vyhubení celého jednoho druhu kultury, jako je genocida vyhubením rodu a druhu…).

Aby se chtělo číst, musejí být aktivity před nikoli „opakováním“, co víme o Nerudovi nebo Čapkovi, ale vlastním žákovým hledáním toho, co v jeho mysli a zkušenosti už čeká na setkání s myšlenkami a prožitky v díle nachystanými. Tak se dělá porozumění: spojí se to, co už vím a zažil jsem, s tím, co mi přináší text.

A stejně tak nemohou být aktivity po čtení jen kontrolním přeříkáváním děje, aby učitel viděl, kdo nedával zase pozor. Proto ani otázky nesmějí být primitivně kontrolní, typu jako „Kdo jsou hlavní postavy v Boříkových lapáliích?“ (Proč se mě úča ptá? Copak to zrovna nečetla? Ať se podívá do knihy!) Po čtení má člověk přicházet na to, co nového se v jeho chápání světa stalo. A tak přizpůsobeny musejí být ty aktivity.

Pohled do čítanek bývá zdrcující: otázky za textem jsou jen velmi vzácně inteligentní. Je asi lepší, když tam nejsou žádné, a když čítanku radši nepoužíváme, protože si děti zvykají, že čtení jsou ty „články“ (!) v čítance, nikoli ty knihy, na které jsme nikdy v hodinách ani nedosáhli.

Neřekl jsem tu však druhý důvod, proč jsem nutil studentky učitelství primární školy odpovědět na jednostranně vyhrocenou otázku. O manipulaci až příště…


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.