Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Jak vidí vaši třídu malý čtenář?

Třídy na 1. stupni ZŠ, které vídám, už dávnou nejsou všecky stejné (řady lavic, katedra a tabule, pár kytek, a jinak nic…). Bývají různě vybavené, různě ozdobené a taky lavice bývají různě uspořádané. Máte štěstí vy, kteří už nepamatujete, jak kasárensky kdysi třídy vypadaly. Nechápete, jak by se daly malé děti udržet, aby svou třídu nezaplnily spoustou vlastních výtvorů? Aby neposouvaly lavice podle toho, na čem právě pracují? Stačí málo: jednak jim nedovolit něco lepit na stěny, aby se nepošpinila omítka, jednak nemít peníze ani na špagátek a kolíčky, ani na poličku. Ale nejlepší je přísně dozírat, aby se nebavily, a nemít ve výuce jiné úkoly, než které se napíšou do sešitu.

Aby se v dětech rozvíjelo čtenářství, aby chtěly ve škole i doma číst a aby jim ta chuť ke čtení a ochota vést o četbě vážný hovor vydržela i přes pubertu, musejí jejich třídy být mnohem víc světem dětí než světem učitelky.Protože učitelka má velkou moc své zájmy a nápady prosadit, zatímco dětem musíme příležitost ke čtení a svobodu k sdílení darovat a pak ji chránit. Samy si ji pod dozorem autoritativního učitele nevezmou a darovanou by mnohdy ani neuhájily proti chaosu.
Samozřejmě záleží nejvíc na tom, jak chápe učení a svou roli v něm sám učitel. Tedy záleží na podnětné a podporující pedagogice a na rozumném pojetí cílů a aktivit pro čtení a čtenářství. Ale na děti od přirozenosti silně působí také prostředí, ve kterém se pohybují. Nemyslím jen na pořádek a čistotu, i když právě to bývá problém ve školách, kterými táhnou výpary kuchyně a záchoda, jež personál školy už dávno necítí.
Jak to ve třídě má vypadat? Podle čeho mám hodnotit, zda je třída „dobrá pro čtenářství“? Jako každé jiné hodnocení, má smysl jen tehdy, když jsou nám i dětem jasné cíle – co je k čemu určeno a jak k tomu slouží. Stojí za to se po prázdninách rozhlídnout neunaveným zrakem, zda ve třídě uvidíme, čím je připravena na skutečné dětské učení a čtení. Zkušení učitelé v tom umějí pomoci mladším, ale také mívají zrak víc navyklý vidět stále totéž. Je užitečné si přečíst občas něco z hodně vzdálených zemí. Na webu, který má vtipné a moudré jméno „Chyťme čtenáře, dřív než upadnou“ (Catching Readers Before They Fall, http://catchingreaders.com), nabízejí učitelky Katie Keierová a Pat Johnsonová z Virginie své rady, čeho si všímat ve vlastní třídě před nástupem dětí. My si k tomu můžeme všímat, co všecko se do jejich třídy tak vejde…

1.Projděte si třídu a dívejte se, jestli každé místo v ní má svůj účel – a pak si o tom promluvte i s dětmi. Dokážou ony vysvětlit, k čemu se kterého místa používá a jak ho využívat prospěšně?
2.Pomáhá naše prostředí dětem v práci, nebo jim brání? V některém ročníku rády pracujou na koberci a píšou na papír podložený clipboardem (to je ta destička s klipsnou), a příští roky chtějí spíše sedět v lavicích a pohodlí spatřují v tom, že mají ruce podložené. Přizpůsobujeme tomu rozmístění lavic každý rok?
3.Vypovídají stěny ve třídě o cestách, kterými kráčí učení žáků? Visí tam jen okamžité výtvory, anebo jste už zkusili dokumentovat vývoj každoměsíčními vývěskami toho, co děti napsaly o své četbě, nebo fotkami toho, jak žáci čtou, kopiemi obálek knih, které přečetli atp.? Podporuje to v dětem hovory o jejich četbě a mapuje to jejich celoroční vzdělávací pouť.
4.Cítí děti, že jsou tvůrci, autory, majiteli toho, co bylo vyvěšeno na zeď? Chápou, PROČ to tam bylo pověšeno? Odráží se v tom, jejich učení? Je někde na stěně taky plán práce s knihami na tento rok, na němž se děti podílely a do kterého společně zasahujete podle potřeb učení?
5.Jsou ve třídě vystaveny fotky dětí a jejich díla? Umělecké výtvory, rodinné fotky, fotky z výletů, vlastní portréty, fotky z čtenářské dílny a všecko, čím se vytváří pocit „učícího se společenství“? (Je možné, že pro něco tak důležitého nemáme ani normální slovo…?)
6.Jsou ve třídě různé zdroje a příležitosti, které podněcují zvědavost, tvořivost a vzájemnou komunikaci dětí?
7.Je váš osobní prostor úhledný a vlídný? Zbavte se věcí, které nepoužíváte a které překážejí nebo které se vám nelíbí. Zkuste si uspořádat stůl a poličku tak, aby nevypadaly pořád tak neuklizeně. Papíry, které se použijí až někdy, dávejte do krabic nebo šanonů.
8.Našli jste ve třídě místo, které zjevně nefunguje tak, jak by mělo? Jestli ano, naplánujte si, jak s dětmi prodiskutujete a najdete společné řešení.

Možná se ve vaší třídě nedá vyznačit kobercovou páskou na podlaze společná plocha, kde se scházíte a kam se vejdou pohodlně všichni najednou. Musíte kvůli takovým shromážděním až na chodbu? Asi se tím dost ovlivní, jak moc můžete ve výuce zařazovat společné diskuse nad knihou nebo hry s postavami. K některým aktivitám však stačí naučit děti, že „větší pustí menšího před sebe“, nebo že si „první v řadě sednou“. Ale třebas v Etiopii bývá ve třídě až 160 dětí, tak na tom nejsme zas tak špatně, ne?
Bylo by moc hezké, abyste po návratu do školy uviděli, jak pěkně naplněné máte ty různé poličky s knížkami pro děti, jak snadno si je děti mohou vyndat  a jak rozmanitost nabídky vede děti k tomu, aby tento rok zkoušely číst zas nové a třebas i náročnější žánry a autory. Možná dala škola všecky evropské peníze letos v létě do polystyrenu a linolea, ale třebas by se letos dala mezi rodiči a učiteli udělat dobročinná svatováclavská sbírka knížek pro malé čtenáře? Já jsem tuhle našel na chodníku krabici s Rychlými šípy z roku 1969…


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.