Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Prosinec 2010

Jak reagovat na čtenářský propad (PISA)?

Rychle, ale chytře. To bych u nás rád zažil. Právě jsem sylšel v rádiu, že Vídeň, zdrcena ještě horsím rakouským umístěním, než jakého jsme dosáhli my  Češi, zve do škol babičky a dědečky (těch je zatím ochotno málo…), aby s dětmi četli. Totiž aby naslouchali, jak jim děcka čtou, pomáhali jim se slovíčky a smyslem. Je ovšem otázka, jak moudré prarodiče Vídeň má… Celý příspěvek »


Proti nerozvážným krokům ve vedení školství

Od září jsou odborníci i praktici ve školství znepokojováni různými nápady a návrhy, které vycházejí z vedení MŠMT. Mnoho lidí, kteří problematice rozumějí, se domnívá, že různé záměry s testováním, se zaváděním rozmanitých vnějších nástrojů, kterými může mŠMT zasahovat do škol a do práce učitelů, nejsou dost uvážené, nejsou systémové, že nebezpečně vynechávají z procesů nápravy samotné aktéry – učitele. A že protiřečí dostupným odborným poznatkům a zkušenostem o tom, co pomáhá učitelům, žákům a školám zlepšovat vzdělávání.

Vznikají a už jsou publikovány otevřené dopisy nebo petice ministrovi, premiérovi, parlamentu. Jeden takový otevřený dopis panu premiérovi si můžete přečíst na webu http://eduin.cz/titulka/otevreny-dopis-premierovi-vlady-petru-necasovi-plosne-testovani-zabrani-zkvalitneni-vyuky/

Kdo chce, může se tam i přidat k signatářům. Myslím, že projít si tam uvedené námitky a návrhy stojí za to: jsou totiž docela do hloubky promyšlené.


Nejen čtenářství upadá nudou

Ve stručné zprávě o výsledících PISA na konci čteme:
„Z doprovodných dotazníků vyplynulo, že pro české žáky není škola místem, kam by chodili rádi. Více než polovina všech patnáctiletých žáků se ve škole často nudí a třetina do školy nechce chodit vůbec. Nejlepší vztah ke škole mají žáci čtyřletých gymnázií, přesto se ve škole nudí téměř polovina z nich. (…)“

Ten poslední odstavec mluví jasnými slovy o tom, že celkem vzato pro děti nemá cenu chodit do školy! Děti v tom nemůžou vidět žádný smysl a přínos, když se tam většina z nich nudí. Copak ty výsledky čtení – ale ta nuda, ta zabrání dětem nejen získat chuť a dovednost číst, ale vůbec učit se, zlepšovat se, pečovat o svou vzdělanost. Pak se nelze divit, že propadáme i v ostatních zkoumaných oborech. Celý příspěvek »