Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv kategorie „Nezařazené“

Nad testy, standardy, rámci schází koncepce školství

Prostě řečeno:

Výsledky mezinárodních výzkumů ukazují, že je u nás hodně žáků pod snesitelnou úrovní zvládání školní látky. Hodně lidí u nás má z mládeže taky ten dojem (i když nemají měření).

Chceme to napravit. (Aspoň to tak všichni tvrdí.)

Ale vybrat vhodný postup nápravy je snadné jen tehdy, dokud o tom moc nevíte a nepřemýšlíte. Jinak byste věděli, že je mnoho cest. Celý příspěvek »


Jak reagovat na čtenářský propad (PISA)?

Rychle, ale chytře. To bych u nás rád zažil. Právě jsem sylšel v rádiu, že Vídeň, zdrcena ještě horsím rakouským umístěním, než jakého jsme dosáhli my  Češi, zve do škol babičky a dědečky (těch je zatím ochotno málo…), aby s dětmi četli. Totiž aby naslouchali, jak jim děcka čtou, pomáhali jim se slovíčky a smyslem. Je ovšem otázka, jak moudré prarodiče Vídeň má… Celý příspěvek »


Proti nerozvážným krokům ve vedení školství

Od září jsou odborníci i praktici ve školství znepokojováni různými nápady a návrhy, které vycházejí z vedení MŠMT. Mnoho lidí, kteří problematice rozumějí, se domnívá, že různé záměry s testováním, se zaváděním rozmanitých vnějších nástrojů, kterými může mŠMT zasahovat do škol a do práce učitelů, nejsou dost uvážené, nejsou systémové, že nebezpečně vynechávají z procesů nápravy samotné aktéry – učitele. A že protiřečí dostupným odborným poznatkům a zkušenostem o tom, co pomáhá učitelům, žákům a školám zlepšovat vzdělávání.

Vznikají a už jsou publikovány otevřené dopisy nebo petice ministrovi, premiérovi, parlamentu. Jeden takový otevřený dopis panu premiérovi si můžete přečíst na webu http://eduin.cz/titulka/otevreny-dopis-premierovi-vlady-petru-necasovi-plosne-testovani-zabrani-zkvalitneni-vyuky/

Kdo chce, může se tam i přidat k signatářům. Myslím, že projít si tam uvedené námitky a návrhy stojí za to: jsou totiž docela do hloubky promyšlené.


Nejen čtenářství upadá nudou

Ve stručné zprávě o výsledících PISA na konci čteme:
„Z doprovodných dotazníků vyplynulo, že pro české žáky není škola místem, kam by chodili rádi. Více než polovina všech patnáctiletých žáků se ve škole často nudí a třetina do školy nechce chodit vůbec. Nejlepší vztah ke škole mají žáci čtyřletých gymnázií, přesto se ve škole nudí téměř polovina z nich. (…)“

Ten poslední odstavec mluví jasnými slovy o tom, že celkem vzato pro děti nemá cenu chodit do školy! Děti v tom nemůžou vidět žádný smysl a přínos, když se tam většina z nich nudí. Copak ty výsledky čtení – ale ta nuda, ta zabrání dětem nejen získat chuť a dovednost číst, ale vůbec učit se, zlepšovat se, pečovat o svou vzdělanost. Pak se nelze divit, že propadáme i v ostatních zkoumaných oborech. Celý příspěvek »


Konkrétně k vadám v státním maturitním testu z češtiny

Poněkud jsem zradil blog na RVP a dal jsem rozbor „didaktického“ testu z češtiny od maturitní generálky na web www.ucitelske-listy.cz. Zkusím, zda ho čte zase jiná skupina učitelů. (Už se mi leckdo ozval, a jak to tak chodí, bývají to polovičaté reakce: zachytí se nějaké maličkosti, a velká ryba jim uplave.) Ať se dívám kam se dívám, nebo poslouchám rádio (v úterý v Kávě o čtvrté se zase redaktorka bavila jen a jen o tom, jestli bude rozvoz testů v pořádku, a dávala panu Zelenému pěknou šanci nás ujistit, že bude. To mi teda spadl kámen ze srdce!).

A to mám ještě v záloze analýzu těch maturitních písemek. Chudáci studenti, a chudáci jejich učitelé. (Ne že já je strhám, já trhám jenom CERMAT…, ale jak se tou centrální mocí nad maturitou překrucuje a zapleveluje výuka a vzdělanost, která i beztak je hodně prorostlá býlím i špekem. Nepsal on už Jan Neruda o tom, co je to vzdělanost v nynější – tehdejší! době?)


Nezdržujte se diskusemi o výsledcích maturity

Zprávy a diskuse nad číslicemi z maturitní generálky jsou zavádějící: o tyhle výsledky přece vůbec nejde. Samy ty testy nejsou v pořádku, a celá koncepce toho, že o kvalitu vzdělávání a vzdělanosti budeme pečovat koncovým přeměřením žáků a škol, je vadná. Takhle se ve vzdělaných zemích o vzdělanost nepečuje. Celý příspěvek »


Sígři bez hranic?

Znáte příběhy, kdy žáci šikanovali své učitele? Nejen ten filmu z Obecná škola? Myslím, si, že o šikaně proti dětem se veřejně mluvit má, protože jsou bezbranné a jejich rodiče bývají přinejlepším neinformovaní. Ale to, že bývají šikanováni učitelé, je jiná záležitost. Celý příspěvek »


Nechceme zlé testy? Nedávejme cvičeníčka!

Jak se z malých roztomilých dětí stanou protivní školáci? Vídám často žáčky v primární škole, jak pracují v hodinách češtiny – hlavně v literární výchově. Jako pozorovatel (vodím tam na praxi své studentky učitelství) mám výhodu, že mám dost času pozorovat i práci dětí. Vyučující musí myslit na spoustu dalších věcí (které nevidím já), a tak mu leccos z toho, co já vidím, snadno unikne. Někde vídám ve třetí a ještě čtvrté třídě děti jako hravé naivní medvídky, a někde vidím stejně staré děti jako badatele, pokusníky a tvůrce. V literární výchově prosím. Ale většinou nevidím na prvním stupni školy děti protivné, rozjívené ani líné. Kde se tedy berou, když na praxích ve vyšších ročnících od 6. třídy výše vídám tolik nechuti i odporu? Celý příspěvek »


Jak je to s učebnicemi v českých školách?

Nejen učitelé, ale i nakladatelé učebnic potřebují dobré podmínky pro dobrou práci a dobrý odbyt kvalitních učebnic.

Nemoct koupit pro žáky lepší učebnici, když ta dosavadní už prokázala svou zastaralost nebo nepoužitelnost, je tristní. Vyvíjet lepší učebnice, když je mizivá naděje, že si je dost škol koupí, je Sysifova práce.

Ministeriální šetření na nesprávném místě se však netýká jen nákupů učebnic, ale už před tím a hlavně nad tím profesního vzdělávání a profesního rozvoje učitelů. Ani dobrá učebnice neudělá dobrou výuku, když bude učitel nesamostatný, nenápaditý, nevybavený profesně.

Celý příspěvek »


Jak přemýšlíme o testech v ZŠ?

Podaří se diskusi nad testy nebo srovnávacími zkouškami v 5. a 9. třídě vést tak, aby se pojmy vyjasňovaly, aby stanoviska byla opřená o argumenty a argumenty aby byly věcné a nebyly ulítlé? A hlavně aby bylo všem jasné, jak moc nebo jak málo takové testování pomáhá dětem ke vzdělanosti? Za sebe jistě každý řekneme, že přece nejsme malí. Ale já opakovaně sleduju, jak se v těch diskusích přemele hodně otrub a málo zrna (jen pro příklad se podívejte na diskusi k písmu Comenia Script zde na webu). Máte čas vést tyhle diskuse jen tak do vzduchu, anebo by se ten čas dal využít proto, abychom se co nejúčinněji a společně dobrali diskusí k tomu, že se v ní pěkně [b]srozumitelně a rozumně vymezí třeba několik zásadních a těžko zpochybnitelných stanovisek[/b], na které je pak nutno brát vždy ohled, když se bude s testy v 5. a 9. třídě nějak operovat? Celý příspěvek »